مدیریت استثنا ها (Exception) در PHP

مدیریت استثنا ها (Exception) در PHP

مدیریت خطا (Exception) که در مبحث پی اچ پی به عنوان PHP Exceptions یاد می شود برای مدیریت بروز خطاها و استثناهایی می باشد که در صورت عدم مدیریت آنها موجب شکست و عدم اجرای برنامه خواهد شد. در واقع شما در صورت بروز موارد خاص و استثنایی روند اجرای برنامه را مدیریت می کنید.

در واقع استثنا (Exception) در PHP آبجکت ای است که خطاها و اتفاقات غیر مترقبه را نشان می دهد. استفاده از Exception ها بهترین روش برای متوقف کردن فانکشن در مواقع مواجه شدن با اطلاعات غیر قابل استفاده است.

ادامه ی مطلب