دسترسی به آرگومان های وارد شده در خط فرمان node.js

فرض کنید دستور زیر را در خط فرمان ویندوز و یا ترمینال لینوکس وارد می کنید:


node app.js NEWARGUMENT

در دستور بالا NEWARGUMENT آرگومانی است که می خواهیم در برنامه app.js عیناً دریافت کنیم و بر حسب این آرگومان کارهایی را انجام دهیم. در node.js آبجکتی به نام process وجود دارد که به وسیله پراپرتی argv میتوان آرگیومنت وارد شده در خط فرمان را دریافت، و در صفحه نمایش داد و یا در یک متغیر ذخیره کرد. ادامه ی مطلب