بازارکار توسعه دهندگان Front End و Back End وب سایت

بازارکار توسعه دهندگان Front End و Back End وب سایت

همان طور که میدانید بخش Back End طراحی وب سایت شامل تمامی کارهایی می شود که برای مراجعه کنندگان سایت قابل مشاهده نیست، یعنی تمامی برنامه هایی که شما با زبان های سمت سرور مانند PHP و ASP.net می نویسید. همیشه برنامه نویسی تحت وب مهیج بوده است و به همین دلیل بیشتر کسانی که به حوزه طراحی وب وارد شده اند بعد از اندکی آشنایی با html و css وارد برنامه نویسی شده و در بخش Back End به ادامه فعالیت می پردازند و در نهایت فقط در Back End به مهارت می رسند.

ادامه ی مطلب