استفاده از flashdata برای پیام های موقت در codeigniter 4

در توسعه پروژه حتما برای شما پیش آمده که بخواهید پیامی را به طور موقت نمایش دهید و بخواهید بعد از رفرش شدن صفحه این پیام حذف شده و نمایش داده نشود. مثلا بعد از ارسال یک فرم ثبت نام یک پیام مبنی بر ثبت نام موفق کاربر نمایش داده شود و بعد از رفرش شدن صفحه، پیام مورد نظر حذف شود.

این کار به راحتی در codeigniter 4 مقدور می باشد و کل فرآیند توسط session مدیریت می شود. به عبارتی توسط session یک پیام به طور موقت ایجاد شده و در session ذخیره می شود و بعد از یک بار رفرش، کلا حذف می شود. فرض را بر این میگذاریم که شما controller و view مورد نظر را ساخته و می خواهید یک پیام موقت را در view نمایش دهید.

ادامه ی مطلب