دانلود کتاب 100 پازل موضوعی جستجوی کلمه

مجموعه کتاب 100 پازل موضوعی جستجوی کلمه به زبان انگلسی می باشد و برای سرگرمی و تقویت زبان انگلیسی مناسب است. این مجموعه دو کتاب است که هر دو نوشته John F.Chabot می باشد.

عنوان انگلیسی این کتاب ها 100 Thematic Word Search Puzzles می باشد که تصاویر هر دو جلد به شکل زیر می باشد.

تصویر جلد اول:

100 Thematic Word Search Puzzles
ادامه ی مطلب