ایجاد Foreign key در migration لاراول

خوب به عنوان برنامه نویس PHP و کسی که با پایگاه داده mysql آشنایی دارید حتما با foreign key کار کرده اید. برای کاربرد foreign key اجازه دهید یک مثال ساده بزنیم. فرض کنیددر پایگاه داده یک جدول به نام users ساخته اید. و در آن کاربران را ذخیره می کنید. و پست های مربوط به هر کاربر را در جدولی به نام posts ذخیره می کنید.

حال فرض کنید یکی از کاربران را به هر دلیلی حذف کنید. خوب در این صورت تکلیف پست های باقی مانده آن کاربر در جدول posts چه خواهد شد؟ باید به وسیله ای موقع حذف هر کاربر پست های مربوط به آن کاربر نیز به صورت اتوماتیک حذف شود. برای حل این مشکل در داخل جداول mysql از foreign key استفاده می کنند که شما در داخل خود پایگاه داده و phpmyadmin قادر به تعریف آن خواهید بود.

ادامه ی مطلب