دانلود فیلم آموزش ACL در لاراول – Roles and Permissions

دانلود فیلم آموزش ACL در لاراول – Roles and Permissions

مبحث ACL مخفف Access Control List می باشد. این مبحث از جمله مباحث کاربردی در لاراول است. کمتر برنامه نویس لاراولی دیده می شود که با ACL آشنایی نداشته باشد. به بیانی ساده تر در ACL شما به مدیر وب سایت این ابزار را می دهید که بتواند سطوح دسترسی را تعریف کرده و به هر کاربر یک یا چند سطح کاربری اختصاص دهد و به عبارتی Roles and Permissions را تعریف می کند.

برای راه اندازی ACL پکیج های مختلفی موجود است. اما برای این کار استفاده از پکیج توصیه نمی شود چرا که پکیج ها محدودیت های خودشان را دارند و بهتر است با اصول راه اندازی ACL آشنا شده و خود برنامه نویس با اشراف کامل به جز‌ئیات و مراحل برنامه نویس ابزار ACL را بنویسد.

فیلم پیش روی شما محصول وب سایت codecourse.com می باشد که از جمله وب سایت های مطرح در آموزش لاراول است. این فیلم با جزئیات کامل ACL لارول را مورد بررسی قرار داده و می توان گفت منبع قابل قبولی در این زمینه می باشد.

ادامه ی مطلب